e-olymp
favorite We need a little bit of your help to keep things running, click on this banner to learn more
Competitions

Ukrainian Olympiad in Informatics, II Stage, II Round

G. Дідусик Морозик та Мерзенна вісімка

Дідусик Морозик загадав певне ціле додатне число $n$. Визначте, чи можливо зробити це число кратним $8$, за умови що дозволяється змінити порядок цифр у числі. Зауважте, що отримане число не повинно містити провідних нулів (які знаходяться лівіше першої ненульової цифри) у своєму записі. \InputFile Перший рядок містить одне ціле число $n$ ($1\le n\le 10^{10^4}$). \OutputFile Якщо неможливо зробити задане число кратним $8$, виведіть одне ціле число $-1$. Інакше, виведіть число, яке кратне $8$ та може бути утворене з $n$ за можливості зміни порядку цифр. Якщо існує кілька правильних відповідей, дозволяється вивести будь-яку з них.
Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB
Input example #1
1234
Output example #1
1432
Input example #2
808
Output example #2
808
Author Ihor Barenblat