e-olymp
favorite We need a little bit of your help to keep things running, click on this banner to learn more
Competitions

Ukrainian Selection Camp to the European Girls' Olympiad in Informatics 2021

Золоте поле

Дано поле $n \times m$. Кожна клітинка спочатку чорна. Козак Вус може за одну операцію взяти будь-який рядок або стовпчик та інвертувати усі клітинки, тобто, кожна чорна клітинка стане золотою, а кожна золота клітинка стане чорною. Дано операції, які виконає Козак Вус, знайдіть кількість золотих клітинок після виконання усіх операції. \InputFile Перший рядок містить одне ціле число $n$ ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^6$)~--- кількість рядків. Другий рядок містить одне ціле число $m$ ($1 \leq n \cdot m \leq 5 \cdot 10^6$)~--- кількість стовпчиків. Зверніть увагу, що виконується обмеження $n \cdot m \leq 5 \cdot 10^6$. Третій рядок містить одне ціле число $q$ ($1 \leq q \leq 10^6$)~--- кількість операцій. Кожен з наступних $q$ рядків містить символ <<\t{R}>> (рядок) або <<\t{C}>> (стовпчик), а також одне ціле число $r$ ($1 \leq r \leq n$) або $c$ ($1 \leq c \leq m$) у залежності від символу. \OutputFile Виведіть кількість золотих клітинок після виконання усіх операцій. \Scoring \begin{enumerate} \item ($14$ балів): $n=1$, $m=1$, $q \leq 100$; \item ($24$ бали): $n=1$, $m \leq 100$, $q \leq 100$; \item ($26$ балів): $n \leq 100$, $m \leq 100$, $q \leq 100$; \item ($36$ балів): без додаткових обмежень. \end{enumerate}
Time limit 2 seconds
Memory limit 64 MiB
Input example #1
3
3
2
R 1
C 1
Output example #1
4
Input example #2
4
5
7
R 3
C 1
C 2
R 2
R 2
C 1
R 4
Output example #2
10
Author Anton Tsypko