e-olymp
Problems

Біквадратне рівняння

Біквадратне рівняння

Скласти програму для розв’язання біквадратного рівняння

ax4+ bx2+ c = 0.

Вхідні дані

У єдиному рядку задано через пропуск 3числа – коефіцієнти біквадратного рівняння відповідно a, bта c. Значення коефіцієнтів не перевищують по модулю 100.

Вихідні дані

У єдиному рядку вивести у випадку відсутності коренів повідомлення "No roots" (без лапок), у випадку, якщо розв'язок містить один корінь вивести спочатку повідомлення "One root:" (без лапок), а далі через пропуск сам корінь, у випадку наявності двох коренів вивести спочатку повідомлення "Two roots:" (без лапок), а далі через пропуск спочатку менший, а потім більший корінь. У випадку наявності трьох коренів вивести спочатку повідомлення "Three roots:" (без лапок), а далі через пропуск три корені рівняння у порядку зростання. У випадку наявності чотирьох коренів вивести спочатку повідомлення "Fourroots:" (без лапок), а далі через пропуск чотири корені рівняння у порядку зростання. У випадку наявності безлічі коренів вивести повідомлення "Manyroots" (без лапок). Корені рівняння виводити з точністю до 10-3.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example
1 -10 9
Output example
Four roots: -3.000 -1.000 1.000 3.000
Author Neota