e-olymp
favorite We need a little bit of your help to keep things running, click on this banner to learn more
Problems

Найбільший елемент масиву

Найбільший елемент масиву

Дано масив з N цілих чисел. Знайти найбільший елементів масиву.

Вхідні дані

В першому рядку записано число N. В наступному рядку записано N дійсних чисел. Всі числа не перевищують 100.

Вихідні дані

Відповідь до задачі

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
5
5 9 3 4 6
Output example #1
9