e-olymp
favorite We need a little bit of your help to keep things running, click on this banner to learn more
Problems

Паліндром

Паліндром

Дано рядок, який складається з малих латинських літер. Потрібно знайти найдовший рядок-паліндром, який можна отримати викреслюванням деяких літер не більше М разів.

Паліндромом будемо вважати рядок ненульової довжини, який читається однаково зліва направо і справа наліво.

Вхідні дані:

Перший рядок - послідовність з латинських літер (довжина рядка не перевищує 1000 літер).

Другий рядок - число М (**0 ≤ M ≤ 1000**) - максимальна кількість можливих викреслень.

Вихідні дані:

Максимальний за довжиною паліндром.

Якщо таких декілька, то виведіть перший за алфавітним порядком.

Якщо паліндром утворити неможливо, то виведіть -1.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
aabbcaa
1
Output example #1
aabbaa
Input example #2
aabbcaa
0
Output example #2
-1