e-olymp
Problems

Працівники

Працівники

Є n робіт, на виконання яких є три претенденти. Один береться виконувати роботи по одній. Другий бажає одночасно виконувати тільки дві роботи. Третій збирається одночасно виконувати тільки чотири роботі. Для виконання кожного блоку робіт (по одній для першого, по дві для другого, по чотири для третього) визначено час виконання (в годинах). Визначити найменший час, за який усі вони виконають усі роботи. Одну роботу виконує один робітник.

Вхідні дані

5≤n≤30. Час виконання кожного блоку робіт – від однієї до п'ятнадцяти годин включно. Значення n ввести з першого рядка. У наступних n рядках (номер рядка відповідає номеру першої роботи у блоку) ввести значення часу, за який виконають даний блок перший, другий та третій робітники відповідно.

Вихідні дані

На стандартний пристрій виведення вивести мінімальний сумарний час для виконання всіх робіт.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
5
3 2 1 
4 2 3  
7 6 4
8 5 4
1 5 2
Output example #1
2
Author Ентін Й.А.
Source XXVIII олімпіада ліцею інформаційних технологій з інформатики. 10-11 класи