e-olymp
favorite We need a little bit of your help to keep things running, click on this banner to learn more
Problems

Який добуток спостерігається найчастіше

Який добуток спостерігається найчастіше

Задано інтервал значень натуральних чисел [start; n]. Петрові треба визначити для всіх чисел з інтервалу: а) величину добутку всіх цифр, який зустрічається найчастіше і б) кількість повторень цієї величини добутку. Шукане значення має бути додатним. Допоможіть Петрові!

Вхідні дані

1 ≤ start < n ≤ 15000. Значення start, n ввести зі стандартного пристрою введення.

Вихідні дані

На стандартний пристрій виведення вивести значення добутку, яке зустрічається найчастіше та кількість його повторень. Якщо значень, що зустрічаються найчастіше, більше від одного, вивести найменше з них. Якщо для даного інтервалу [start,n] значення всіх добутків не є додатними, вивести на стандартний пристрій виведення нуль.

Time limit 0.3 second
Memory limit 64 MiB
Input example #2
12 100

Output example #2
6 4

Input example #5
10980 11100

Output example #5
0
Author Ентін Й.А.
Source Дніпропетровська обласна олімпіада МАН з інформатики 19.11.2018