e-olymp
favorite We need a little bit of your help to keep things running, click on this banner to learn more
Problems

Послідовність

Послідовність

Будь-яке натуральне число єдиним способом можна подати у вигляді суми деякого набору чисел Фібоначчі — це твердження лежить в основі системи числення Фібоначчі.

Знайти n-й член послідовності чисел: 1 10 100 101 1000 1001 1010 10000 10001 10010 10100 10101 …

Вхідні дані:

Натуральне число N. N109.

Вихідні дані:

N-й член послідовності.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
7
Output example #1
1010
Source ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики 2019