e-olymp
favorite We need a little bit of your help to keep things running, click on this banner to learn more
Problems

Артифакти

Артифакти

В пошуках нового Вавилону Костя знайшов n шматків карти. Відомо q обмежень, які можна виразити числами a та b. Вони означають, що шматки a та b можна використовувати лише разом.

вхідні данні:

У першому рядку записано числа n та q.(1 ≤ n,q ≤ 3*105) У наступних q рядках записані обмеження.

вихідні данні:

Вивести n чисел, i-йне число - мінімальна кількість шматків карти, щоб можна було використати iий шматок.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
10 6
1 1 1 1 1 1 1 3 1 10
1 10 1
1 1 2
2 1 2
1 1 3
2 3 5
1 5 10
Output example #1
>=><