e-olymp
Problems

Здвинути нульові елементи праворуч

Здвинути нульові елементи праворуч

Дано двохвимірний масив розміром n x m. Здвиньте всі нульові елеманти праворуч в кожному рядку.

Вхідні дані

В першому рядку вхідних даних записано два числа n та m, кількість рядків та кількість стовпців відповідно.

Далі записано n рядків по m чисел - елементи масиву.

Вихідні дані

Виведіть утворений масив

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
4 5
1 5 0 2 4
0 4 0 2 0
6 0 0 9 5
8 9 4 0 0
Output example #1
1 5 2 4 0
4 2 0 0 0
6 9 5 0 0
8 9 4 0 0
Author Жуковський Сергій Станіславович
Source Джерело Серія задач "Абетка програмування"