e-olymp
Problems

Кількість n-значних чисел

Кількість n-значних чисел

Задано два натуральних числа n і m. Потрібно знайти кількість натуральних n-значних чисел менших m.

Вхідні дані

Два натуральних числа n і m в одному рядку через проміжок (1 ≤ n ≤ 12, 1 ≤ m ≤ 1012)

Вихідні дані

Відповідь до задачі.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
2 37
Output example #1
27
Source Абетка програмування