e-olymp
Задачи

«Замок» – castle.

«Замок» – castle.

Стародавній замок має прямокутну форму. Замок містить щонайменше дві кімнати. Підлогу замка можна умовно поділити на M x N клітин. Кожна така клітинка містить «0» або «1», які задають порожні ділянки та стіни замку відповідно.

Завдання: 

Напишіть програму castle, яка б знаходила площу найбільшої кімнати, яку можна утворити шляхом видалення стіни або її частини, тобто, замінивши лише одну «1» на «0». Видаляти зовнішні стіни заборонено.

Вхідні дані: 

План замку задається у вигляді послідовності чисел, по одному числу, яке характеризує кожну клітинку. Перший рядок містить два цілих числа M та N – кількість рядків та кількість стовпчиків (3 ≤ M ≤ 1000, 3 ≤ N ≤ 1000). M наступних рядків містить по N нулів або одиниць, що йдуть поспіль (без пробілів). Перший та останній рядок, а також перший та останній стовпчик формують зовнішні стіни замку і складаються лише з одиниць.

Результат: 

Виведіть єдине число – площу найбільшої кімнати, яка утвориться в разі видалення внутрішньої стіни.

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB
Входные данные #1
6 8
11111111
10011001
10011001
11111001
10101001
11111111
Выходные данные #1
10
Входные данные #2
9 12
111111111111
101001000001
111001011111
100101000001
100011111101
100001000101
111111010101
100000010001
111111111111
Выходные данные #2
38