e-olymp
Задачи

Факторіал (функція)

Факторіал (функція)

Перевірте, чи ділиться число N! на N2.

N! (факторіал числа N) це добуток всіх чисел від 1 до N, тобто N! =1 * 2 * 3 * ... * N.

Напишіть функцію :

function Factorial(N: type): type; // Pascal

type Factorial(type x) // C++, C#, JAVA

def Factorial(x) // Python

яка отримує число N (1N109) і повертає логічне true, якщо число N! ділиться на число N2 або повертає результат false у протилежному випадку.

type - тип що відповідає умові задачі.

Наприклад:

Якщо N=3, 3!=6 і не ділиться на 9, отже для числа 3 функція повинна повернути false.

Якщо N=6, 6!=720 і ділиться на 36, отже для числа 6 функція повинна повернути true.

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB
Входные данные #1
3
Выходные данные #1
false
Источник ІІ етап Всеукраїнської олімпіади в Житомирській області