e-olymp
Змагання

October 9 - BMTK Programming School, High League

Послідовності

Обчисліть кількість неспадних послідовностей довжини n, що містять цілі числа від 1 до m, де кожен елемент зустрічається не більше k разів.

Вхідні дані

Три цілих числа n, m і k (0 < n, m, k < 31).

Вихідні дані

Виведіть кількість описаних послідовностей.

Приклад

Послідовностями будуть: (1,1,2), (1,1,3), (1,1,4), (1,2,2), (1,2,3), (1,2,4), (1,3,3), (1,3,4), (1,4,4), (2,2,3), (2,2,4), (2,3,3), (2,3,4), (2,4,4), (3,3,4), (3,4,4).

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3 4 2
Вихідні дані #1
16
Джерело 2017 IX International autumn tournament in informatics, Shumen, Junior, День 1, Задача A