e-olymp
Змагання

Azerbaijan Programming Olympiad - 2nd Stage preparation

Найбільша спільна підпослідовність

Задано дві послідовності. Знайдіть довжину їх найбільшої спільної підпослідовності (підпослідовність - це те, що можна отримати із заданої послідовності викреслюванням деяких елементів).

Вхідні дані

У першому рядку задана довжина n (1n1000) першої послідовності. У другому рядку записані члени першої послідовності - цілі числа, які не перевищують за модулем 10000. У третьому рядку задана довжина m (1m1000) другої послідовності. У четвертому рядку записані члени другої послідовності - цілі числа, які не перевищують за модулем 10000.

Вихідні дані

Вивести довжину найбільшої спільної підпослідовності, або 0, якщо такої не існує.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
1 2 3
4
2 1 3 5
Вихідні дані #1
2