e-olymp
Змагання

Azerbaijan Programming Olympiad - 2nd Stage preparation

Суперпаліндроми

Назвемо паліндромом рядок довжиною більше одного символу, яка однаково читається яак справа наліво, так і злева направо. Назвемо суперпаліндромом рядок, який може бути представлено як конкатенацію одного або більше паліндромів. Дано рядок S. Потрібно знайти кількість підрядків в S, які є суперпаліндромами.

Вхідні дані

Рядок S містить послідовність від 1 до 1000 рядкових латинських букв без пропусків.

Вихідні дані

Виведіть одне число - кількість підрядків S, які є суперпаліндромами.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
abc
Вихідні дані #1
0
Вхідні дані #2
abacdc
Вихідні дані #2
3
Автор Павло Кузнєцов