e-olymp
Змагання

ADA Classes - Depth First Search

Пошук у глибину

Дано неорієнтований граф. Запустіть пошук у глибину із заданої вершини v і виведіть номери вершин в порядку їх першого відвідування.

Вхідні дані

Перший рядок містить кількість вершин n (n100) і ребер m неорієнтованого графа. Кожен з наступних m рядків містить дві вершини a і b - неорієнтоване ребро графа. Останній рядок містить вершину v.

Вихідні дані

Запустіть dfs(v) і виведіть номери вершин в порядку їх першого відвідування.

prb8760.gif

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3 3
1 2
2 3
1 3
2
Вихідні дані #1
2 1 3 
Вхідні дані #2
5 3
1 3
2 3
2 5
5
Вихідні дані #2
5 2 3 1