e-olymp
Змагання

ADA Classes - Depth First Search

Топологічне сортування

Задано орієнтований незважений граф. Необхідно топологічно відсортувати його вершини.

Вхідні дані

У першому рядку міститься кількість вершин n (1n100000) та кількість ребер m (1m100000) у графі. У наступних m рядках перелічені ребра графу, кожне з яких задається парой чисел — номерами початкової та кінцевої вершини.

Вихідні дані

Надрукувати довільне топологічне сортування графу у вигляді послідовності номерів вершин.

Якщо граф неможливо топологічно відсортувати вивести "-1".

Ліміт часу 2 секунди
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
6 6
1 2
3 2
4 2
2 5
6 5
4 6
Вихідні дані #1
4 6 3 1 2 5
Автор Віталій Гольдштейн
Джерело Зимова Школа, Харків 2011, День 9