e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Змагання

IOI 2019 Azerbaijan Team Selection Contest (Day1 + Day2)

Yolların Yenilənməsi

Bakı şəhərində bir-biri ilə m ayda qoşa-istiqamətli yol ilə birbaşa əlaqələnmiş n sayda önəmli məntəqə var. Bu yollardan heç biri eyni məntəqəni özü ilə birləşdirmir və hər hansı iki məntəqə arasında ən çoxu bir birbaşa yol ola bilər. Mövcud yollardan istifadə etməklə istənilən məntəqədən digər istənilən məntəqəyə getmək mümkün olmaya bilər.

Şəhərin meri Hacı İbrahim qərara gəldi ki, bu məntəqələr arasındakı yol sisteminə dəyişiklik etsin. O, istəyir ki, bütün mövcud yollar bir-istiqamətli olsun. Yəni, hər hası ab məntəqələri arasındakı qoşa-istiqamətli yol, a-dan b-yə yaxud b-dən a-ya istiqamətlənmiş yol ilə əvəz olunmalıdır.

Hacı İbrahimin qərarını yerinə yetirərkən nəzərə almaq lazımdır ki, bu zaman gedilməz məntəqələr yarana bilər. Əgər hər hansı bir məntəqəyə başqa heç bir məntəqədən yol yoxdursa o məntəqə gedilməz sayılır. Gedilməz məntəqədən digər məntəqələrə yol ola bilər.

Sizin tapşırığınız gedilməz məntəqələrin sayının mümkün minimal qiymətini tapmaqdır.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə iki tam ədəd, nm (2 ≤ n ≤ 105, 1 ≤ m ≤ 105) – uyğun olaraq Bakı şəhərindəki önəmli məntəqələrin və bu məntəqələr arasındakı qoşa-istiqamətli yolların sayı verilir.

Növbəti m sətrin i-cisində boşluqla ayrılmış iki tam ədəd uivi (1 ≤ ui, vi ≤ n, ui ≠ vi) verilir. Bu o deməkdir ki, ui və vi məntəqələri arasında qoşa-istiqamətli yol var.

Çıxış verilənləri

Çıxşa bir ədəd – yolların yenilənməsindən sonra yaranan gedilməz məntəqələrin sayının mümkün ən kiçik qiymətini verin.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 256 MiB
Вхідні дані #1
4 3
2 1
1 3
4 3

Вихідні дані #1
1
Вхідні дані #2
5 5
2 1
1 3
2 3
2 5
4 3

Вихідні дані #2
0
Джерело İOİ 2019 Azərbaycan komandasına seçim turu