e-olymp
Змагання

Graph Representation

Регулярний граф

Неорієнтовний граф називається регулярним, якщо усі його вершини мають однакову степінь.

Для заданого списком ребер графа перовірте, чи є він регулярним.

Вхідні дані

Перший рядок містить кількість вершин n (1n100) та кількість ребер m (mn (n - 1) / 2) у графі. Потім йде m пар чисел - ребра графа.

Вихідні дані

Виведіть YES якщо граф є регулярним і NO у протилежному випадку.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3 3
1 2
1 3
2 3
Вихідні дані #1
YES
Вхідні дані #2
3 2
1 2
2 3
Вихідні дані #2
NO