e-olymp
Змагання

Quick Start C: Loops, Arrays, Functions

Сума найбільшого та найменшого

Задано масив цілих чисел. Визначити суму найменшого та найбільшого елементів масиву.

Вхідні дані

У першому рядку задано кількість елементів масиву n (n100). У другому рядку задано n елементів масиву, значення кожного з яких за модулем не перевищує 100.

Вихідні дані

Вивести суму найменшого та найбільшого елементів масиву.

Ліміт часу 1 секунд
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
4
1 2 3 4
Вихідні дані #1
5
Джерело ДПА-2010 Варіант 28