e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Змагання

Programming Principles 1. Week 6. October 7 - 13. PART 2

Арифметика

Задано вираз, що містить тільки цифри й операції + і *. Обчисліть значення цього виразу, вважаючи, що операції * та + мають однаковий пріоритет. У цьому випадку 2+2*2 дорівнює 8.

Вхідні дані

На вході – непорожній рядок S, що містить не більше 9 символів. Рядок S містить тільки цифри та знаки операцій '+' і '*'. S завжди починається з цифри і зображає коректний запис арифметичного виразу. Ліворуч і праворуч від кожної операції розташовано цифру, ліворуч і праворуч від кожної цифри розташовано або початок\кінець рядка, або математична операція.

Вихідні дані

Значення виразу з вхідних даних.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
1+1*2
Вихідні дані #1
4
Вхідні дані #2
2*9*4
Вихідні дані #2
72
Вхідні дані #3
5
Вихідні дані #3
5
Джерело The 2012 All-Ukrainian Collegiate Programming Contest Round I Training Contest 19 April 2012