e-olymp
Змагання

Вступ_Заоч-3

Сума парних

На вході програми маємо послідовність цілих чисел, що закінчується числом 0. Потрібно знайти суму парних чисел в даній послідовності, не враховуючи останнього нуля.

Вхідні дані:

Послідовність цілих чисел, по одному числу в кожному рядку.

Вихідні дані:

Одне число - сума парних чисел в послідовності.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
7
-1
4
-6
0
Вихідні дані #1
-2
Джерело Серія задач "Абетка програмування"