e-olymp

Куча чи ні?

Структуру даних Куча можна реалізувати на основі масиву.

Для цього повинна виконуватись основна властивість кучі, яка полягає у наступному. Для кожного i (1in) виконуються наступні умови:

  • Якщо 2in, то aia2i
  • Якщо 2i + 1n, то aia2i+1

Задано масив цілих чисел. Визначте, чи є він кучою.

Вхідні дані

Перший рядок містить ціле число n (1n105). Другий рядок містить n цілих чисел, які по модулю не перевищують 2 * 109.

Вихідні дані

Виведіть "YES", якщо масив є кучою і "NO" у протилежному випадку.

prb3737.gif

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
7
3 10 5 12 11 6 7
Вихідні дані #1
YES