e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Змагання

By steps of 2019 ACM NEERC, Bad Treap

Возрастающие синусы 1

Найдите и выведите такие n целых чисел x1, x2, ..., xn, что эта последовательность и последовательность их синусов являются строго возрастающими, то есть

x1 < x2 < ... < xn

sin(x1) < sin(x2) < ... < sin(xn)

Входные данные

Одно натуральное число n (n104).

Выходные данные

В одной строке выведите последовательность целых чисел x1, x2, ..., xn, удовлетворяющих условию задачи. Значения членов последовательности по модулю должны быть не больше 231 - 1 (|xi| < 231).

Пояснение

Для приведенного примера неравенство sin(-8) < sin(-2) < sin(0) < sin(9) < sin(15) справедливо так как оно эквивалентно -0.989 < -0.909 < 0 < 0.412 < 0.650.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
5
Вихідні дані #1
-8 -2 0 9 15
Автор Михаил Медведев