e-olymp
Змагання

PP2. Week 8: April 26 - May 2

Довгий добуток

Задано цілі невід'ємні числа m і n. Знайти їх добуток.

Вхідні дані

У першому рядку знаходиться число m, у другому n (0m, n102500).

Вихідні дані

Вивести добуток двох чисел.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 122.17 MiB
Вхідні дані #1
9876543210
1023456789
Вихідні дані #1
10108215200126352690