e-olymp
Змагання

Implementation: Data Structures

Зворотній польський запис

Зворотній Польський Запис (ЗПЗ) - це математична запис виразу, в якому кожен оператор слідує за своїми операндами. Він відома як Постфіксна нотація і не містить в собі дужок, якщо кожен оператор має фіксовану кількість операндів. Наприклад:

  • вираз 2 + 4 у ЗПЗ представляється як 2 4 +
  • вираз 2 * 4 + 8 у ЗПЗ представляється як 2 4 * 8 +
  • вираз 2 * (4 + 8) у ЗПЗ представляється як 2 4 8 + *

Обчисліть арифметичний вираз, записаний у Зворотньому Польському Записі. Можливими операторами є +, -, *, /. Операцію ділення вважати целочисленною(14 / 3 = 4). Кожним операндом може бути або число, або інший арифметичний вираз.

Вхідні дані

Один рядок, який містить вираз у Зворотньому Польському Записі. Довжина виразу не більше 100 символів.

Вихідні дані

Виведіть значення виразу, заданого у Зворотньому Польському Записі.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2 4 * 8 + 
Вихідні дані #1
16
Вхідні дані #2
2 4 8 + * 
Вихідні дані #2
24
Вхідні дані #3
3 2 * 11 -
Вихідні дані #3
-5
Вхідні дані #5
2 5 * 4 + 3 2 * 1 + / 
Вихідні дані #5
2