e-olymp
Змагання

PP2: Week 12: June 7 - 13 Java Threads + Functional Interface

Сума непарних чисел

Знайти суму непарних чисел на проміжку від а до b.

Вхідні дані

Два числа a та b, які за модулем не перевищують 109.

Вихідні дані

Сума непарних чисел від а до b.

Ліміт часу 7 секунд
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2 5
Вихідні дані #1
8
Вхідні дані #13
-1987655734 1999999734
Вихідні дані #13
12305904774248000