e-olymp
Задачі

Гармонический ряд

Гармонический ряд

Для заданного значения n вычислите сумму гармонического ряда:

prb10303.gif

Входные данные

Одно натуральное число n (1n104).

Выходные данные

Выведите сумму гармонического ряда с 4 десятичными знаками.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
Вихідні дані #1
1.8333
Автор Михаил Медведев