e-olymp
Задачі

Послідовність

Послідовність

У послідовності чисел a1, a2, a3, ... задано перший член, а інші обчислюються за формулою:

ai = (ai-1 * ai-1) mod 10000

Знайти n-ий член послідовності.

Вхідні дані

Перший рядок містить числа a1 та n (0a110000, 1n2000000010).

Вихідні дані

Вивести одне число an.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
4 3
Вихідні дані #1
256
Вхідні дані #2
0 2000000000
Вихідні дані #2
0