e-olymp
Задачі

Подвійна решітка

Подвійна решітка

Дві нескінченні рівномірні прямокутні решітки задано розмірами комірок x1xy1 і x2xy2. Решітки розміщені на площинах паралельно одна одній і координатним осям так, що зміщення одного з вузлів другої решітки відносно вузла першої складає Dx по горизонталі і Dy по вертикалі. У результаті накладання утворюється нова "складена" решітка з більш дрібними комірками різного розміра. Потрібно вивести у порядку зростання всі різні площі комірок складеної решітки.

Вхідні дані

У першому рядку знаходяться числа x1, y1, x2, y2, Dx, Dy, відокремлені пропусками.

1x1, y1, x2, y2100. 0Dx < x1, 0Dy < y1, всі числа цілі.

Вихідні дані

У першому рядку вивести N - кількісь отриманих площ, у наступних N рядках - самі площі.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
20 20 12 10 2 0
Вихідні дані
4
20
60
100
120