e-olymp
Задачі

Сума добутків

Сума добутків

Задано набір змінних x1, x2, ..., xN. Кожна змінна xi може приймати лише значення -1, 0 або +1. Для заданого цілого числа S потрібно визначити кількість способів надати змінним xi значення так, щоб сума всіх можливих добутків xi·xj була рівна S, де i < j та i, j = 1, 2, ..., N. Два способи вважаються різними, якщо вони містять відмінне число xi = 0.

Вхідні дані

У першому рядку знаходяться числа N і S, відокремлені пропуском.

2N10000, -10000 < S < 10000.

Вихідні дані

Вивести одне ціле число - кількість способів подати S як суму добутків.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
5 0

Sample 2
3 -2
Вихідні дані
Sample 1
3

Sample 2
0