e-olymp
Задачі

Точна симетрія

Точна симетрія

Катя стояла біля вітрини ювелірного магазину і була очарована красивими бусами. Переслідувана думками про симетрію, вона раптом захотіла визначити, чи не є вони симетричними.

Буси складаються з кольоровиых бусинок. Вони є симетричними, якщо кольори бусинок симетричні відносно деякої центральної бусинки. Наприклад, буси на картинці 1 симетричні відносно червоних бусинок, а на картинці 2 ні. А що можна сказати з приводу бус на картинці 3? Якщо буси занадто великі і містять багато кольорови бусинок, Каті потрібна Ваша допомога у вихначенні їх симетричності.

prb1093-eng

Вхідні дані

Вхідні дані складаються з декількох тестів. Кожен тест складається з одного рядка, який містить не більше 1000 рядкових літер англійського алфавіту, кожна з яких характеризує колір бусинки.

Вихідні дані

Для кожного тесту у одному рядку спочатку вивести "Symmetric" або "Not symmetric". Якщо буси симетричні, то у наступному рядку вивести найменший індекс (або пару індексів) центрів симетрії. Індекси нумеруються з 1, формат вихідних даних показано в прикладах.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
rrb
rrbnrrnb
brbnwppwn
nbrbnwprpw
wrwgyygrw
wybnwgpybpnpbypgwnbywrgr
Вихідні дані
Symmetric
1-2
Symmetric
1-2
Symmetric
2
Symmetric
3
Not symmetric
Symmetric
11