e-olymp
Задачі

Символьні візерунки на тканині

Символьні візерунки на тканині

Напишіть програму для нанесення візерунків на тканину у вигляді символів. У непарних рядках візкрунка символи йдуть підряд, а у парних – відокремлені пропуском.

Вхідні дані

У єдиному рядку вхідного файлу задано спочатку символ візерунку S, потім через пропуск 3 натуральних числа: ширину візерунку w (непарне, w < 80), його висота h (h <= 40) і повторюваність t (t <= 40). У прикладі вихідних даних пропуски для наглядності замінено на крапки.

Вихідні дані

Вивести потрібний візерунок.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
W 7 9 1
Вихідні дані #1
WWWWWWW
 W W W W
  WWWWWWW
   W W W W
    WWWWWWW
   W W W W
  WWWWWWW
 W W W W
WWWWWWW
Джерело II етап Всеукраїнської олімпіади 2010-2011 м.Бердичів