e-olymp
Задачі

Прямокутник

Прямокутник

Задано прямокутник m × n. Потрібно підрахувати кількість способів розбити його на дві частини, кожна з яких є зв'язною множиною одиничних клітинок.

Наприклад, існує шість способів розбити вказаним чином квадрат 2 × 2, вони наведені на наступному рисунку.

prb1478

Вхідні дані

Містить два числа m і n (1m, n11).

Вихідні дані

Виведіть шукану кількість способів.

Ліміт часу 2 секунди
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
2 2
Вихідні дані #1
6