e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Задачі

Прямокутники-1

Прямокутники-1

Задано n різних точок на площині. Потрібно знайти кількість різних невироджених прямокутників, вершинами яких є задані точки.

Відмітимо, що сторони шуканих прямокутників можуть не бути паралельними осям координат.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу записано число n (1n4063). Потім йде n пар цілих чисел (xi, yi) (0xi, yi32000).

Вихідні дані

Виведіть у вихідний файл єдине число - кількість щуканих прямокутників.

Ліміт часу 8 секунд
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
4
0 0
1 2
1 0
0 2
Вихідні дані #1
1