e-olymp
Задачі

Науковий проект

Науковий проект

Науковий проект складається з N задач і виконується на N-процесорному суперкомп'ютері, кожна задача на одному з процесорів. Задачі можуть виконуватись паралельно з іншими задачами, але декільком з них необхідно мати результати деяких інших задач проекту. Для кожної задачі відомі час, необхідний для її виконання, та список попередніх задач, які мають бути закінчені перед її запуском (цей список може бути й порожнім).

Знайти мінімальний час, за який можна виконати всі N задач проекту, або вивести -1, якщо зробити це неможливо. Всі вхідні числові значення натуральні, не більші 100.

**Вхідні дані**

Перший рядок - значення N, в наступних N рядках - час і список попередніх задач (якщо вони є) для кожної задачі.

Вихідні дані

Єдине число - найменший час виконання проекту або -1, якщо проект виконати неможливо.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
5
1 2 4 5
3
4 2 4
2
3 4
Вихідні дані
7
Автор Сергій Матвійчук
Джерело III етеп Всеукраїнської олімпіади з інформатики в Житомирській обл. 2008-2009 р