e-olymp
Задачі

Перетин відрізків

Перетин відрізків

Задано два відрізки: AB та CD. Визначте, яка множина точок є перетином цих відрізків.

Вхідні дані

Програма отримує на вхід вісім цілих чисел, які по абсолютній величині не перевищують 104 - координати точок A, B, C, D. Точки можуть співпадати (у тому числі можуть співпадати і кінці одного відрізку).

Вихідні дані

Якщо вказані відрізки не перетинаються, то виведіть рядок Empty. Якщо відрізки перетинаються у одній точці, то виведіте два числа - координати точки перетину. Якщо перетином є відрізок, то виведіть чотири числа - координати двох кінців відрізка у лексикографічному порядку (тобто спочатку потрібно вивести ту точку, у якої менше координата x, а якщо у них рівні координати x то ту, у якої менше координата y). Усі числа слід виводити з точністю не менше 6 знаків після коми.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
0 0
9 9
9 5
0 5
Вихідні дані #1
5.0000000000 5.0000000000