e-olymp
Задачі

Подання перестановки

Подання перестановки

Перестановкою називається бієкція множини X на себе. Якщо X скінчена, то часто елементи X нумеруються 1, 2, 3, ..., n. Перестановку з п'яти елементів, наприклад, можна подати у вигляді

prb1751-1

це означає той факт, що елемент 1 відображається у 3, елемент 2 відображається у 2 і так далі. Перестановку можна також задавати у циклічному поданні. Циклічне плдання не завжди однозначне. Наприклад, цикл

(2 4 7)

означає, що элемент 2 відображається у 4, элемент 4 відображається у 7, а елемент 7 відображається у 2. Цикл можна також записати у вигляді

(7 2 4)

Добуток декількох циклів обчислюється зправа ліворуч. Наведену вище перестановку можна записати у вигляді

(5 3) (5 1) (5 4)

(1 3 5 4) (1)

(1) (1 3 5 4)

Перестановка може бути однозначно записана у вигляді добутку циклів

prb1751-2

якщо 0aii - 1 виконано для кожної експоненти ai. Вище наведену перестановку можна однозначно записати у вигляді

prb1751-3

Вам необхідн обчислити значення ai для заданої перестановки.

Вхідні дані

Вхідні дані містять декілька тестів. Кожен тест складається з трьох рядків. Перший рядок містить число n (1n 200000). Другий рядок містит елементи від 1 до n. Третій рядок містить відображення для кожного елементу з другого рядка.

Вихідні дані

Для кожного тесту вивести у окремому рядку значення ai у порядку a1 ... an, відокремлені одним пропуском.

Ліміт часу 10 секунд
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
5
1 2 3 4 5
3 2 5 1 4
4
1 2 3 4
3 4 1 2
Вихідні дані #1
0 1 2 2 2
0 0 0 2