e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Задачі

Циліндр

Циліндр

Розглянемо нескінченний в обидві сторони циліндр, вісь якого проходить через центр декартової системи координат, радіусом R. В даній задачі вам необхідно обчислити площу поверхні кулі з центром у точці c радіусом r, яка міститься у циліндрі.

Вхідні дані

Перший рядок містить чотири числа r, xc, yc, zc — радіус кулі та координати її центру. Другий рядок містить чотири числа R, xv, yv, zv — радіус циліндра і координати точки на його осі (не співпадає з початком координат). Всі числа цілыі, не перевищують по абсолютній величині 1000, радіуси додатні.

Вихідні дані

Виведіть єдине число — площу поверхні кулі, яка попала всередину циліндра, з точністю не менше 4-х знаків після коми.

Ліміт часу 2 секунди
Ліміт використання пам'яті 256 MiB
Вхідні дані #1
10 100 0 0
5 1 0 0
Вихідні дані #1
168.357443
Автор Станіслав Пак
Джерело Зимова Школа, Харків 2011, День 1