e-olymp
Задачі

Метод мінімума

Метод мінімума

Масив сортується методом вибору за зростанням. Скільки разів змінює своє місце перший за порядком елемент?

Вхідні дані

Перший рядок містить кількість елементів у масиві n (1n1000). У другому рядку задано сам масив. Гарантується, що усі елементи масиву різні та не превищують за модулем 109.

Выходные данные

Вивести кількість переміщень першого елементу.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
3
1 3 2 
Вихідні дані #1
0
Вхідні дані #2
2
2 1
Вихідні дані #2
1
Вхідні дані #3
4
4 1 5 3 
Вихідні дані #3
3