e-olymp
Задачі

Атестація

Атестація

Для атестації вчитель математики підготував учням N прикладів з арифметичними діями +, -, *, :. Кожен приклад має певну кількість арифметичних дій. Щоб отримати атестацію, кожен учень повинен виконати К прикладів з заданого пeреліку, але таким чином, щоб кожен приклад з більшим номером із заданого списку, мав більшу кількість арифметичних дій.

Скільки різних варіантів можна створити з заданого переліку, щоб кожен варіант мав по К прикладів.

Вхідні дані

Перший рядок вхідного файлу містить два числа: кількість прикладів N (1N100), яку підготував учитель, та кількість прикладів К (1K100), яку необхідно виконати для здачі заліку. Далі йде N рядків, номер кожного з яких відповідає номеру завдання і містить єдиний приклад з арифметичними діями +, -, *, :.

Кількість арифметичних дій в кожному прикладі не перевищує 1000.

Вихідні дані

Єдине число – кількість шуканих різних варіантів. Два різних варіанти повинні відрізнятись хоча б одним прикладом. Якщо не можна створити жодного варіанту, то вивести -1.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #11
5 3
3*5-7
4-2
8:4*2
4+4*4-4
18:2*4:3-7
Вихідні дані #11
5