e-olymp
Задачі

Ханойські вежі

Ханойські вежі

Задано три стержня. На першому стержні знаходиться декілька дисків зверху донизу за зростанням розміру диска. Два інші порожні. Потрібно перенести усі диски з першого стержня на другий. Переносити диски дозволяється лише по одному. Не дозволяється класти більший диск на менший. У програмі заборонено користуватись циклами.

Вхідні дані

Кількість дисківn (1n19) на першому стержні.

Вихідні дані

Виведіть по два числа у рядку – номери стержнів, звідки і куди переноситься диск. Розв'язок повинен бути найкоротшим.

Ліміт часу 5 секунди
Ліміт використання пам'яті 244.24 MiB
Вхідні дані #1
3
Вихідні дані #1
1 2
1 3
2 3
1 2
3 1
3 2
1 2