e-olymp
Задачі

Від списків суміжності до матриці суміжності

Від списків суміжності до матриці суміжності

Простий орієнтовний граф задано у вигляді списків суміжності. Виведіть його подання у вигляді матриці суміжності.

Вхідні дані

У першому рядку міститься кількість вершин n (1n100). Далі йдуть n рядків. В i-му рядку міститься опис усіх ребер, які виходять з i-ої вершини. Опис розпочинається кількістью ребер, які виходять з вершин. Далі йдуть номери вершин, у які ці ребра йдуть. Усі вершини нумеруються натуральними числами від 1 до n.

Вихідні дані

Виведіть матрицю суміжності орієнтовного графа.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
2 2 3
0
1 2
Вихідні дані #1
0 1 1
0 0 0
0 1 0