e-olymp
Задачі

Близькі числа

Близькі числа

При розробці системи аналізу даних знадобилось вирішити наступне часткове завдання. Є множина цілих чисел (спочатку пуста) і задано послідовність запитів трьох типів:

  • ADD x — додати елемент x до множини (якщо такий елемент вже є, то множина не змінюється)
  • DEL x — видалити елемент x з множини (якщо такого елементу немає, то множина не змінюється)
  • FIND — знайти і вивести відстань між двома самими близькими елементами у множині. При цьому гарантується, що в множині є не менше двох елементів.

Потрібно виконати задану послідовність запитів.

Вхідні дані

Перший рядок містить одне ціле число N (1 <= N <= 100 000) — загальна кількість запитів. У кожному з наступних N рядків записано один запит згідно наведеного вище формату. Всі числові значення в запитах лежать у діапазоні від 1 до 1 000 000 000.

Вихідні дані

Виведіть по одному числу у рядку для кожного запиту типу FIND — відстань між двома найбільш близькими елементами у множині на момент виконання запиту.

Ліміт часу 3 секунди
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
7
ADD 1
ADD 5
ADD 4
ADD 6
FIND
DEL 5
FIND
Вихідні дані #1
1
2
Автор Ігор Андріанов