e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Задачі

Черно-біла графіка

Черно-біла графіка

Одна з базових задач комп'ютерної графіки - опрацювання черно-білих зображень. Зображення можна представити у вигляді прямокутників шириною w і висотою h, розбитих на w × h одиничних квадратів, кожен з яких має або білий, або чорний колір. Такі одиничні квадрати називаються пікселями. В пам'яті комп'ютера самі зображення зберігаються у вигляді прямокутних таблиць, які містять нулі та одиниці.

У багатьох областях дуже часто виникає задача комбінації зображень. Одним з найпростіших методів комбінації, який використовується при роботі з черно-білими зображеннями, є попіксельне застосування деякої логічної операції. Це означає, що значення пікселя результату отримується застосуванням цієї логічної операції до відповідних пікселів аргументів. Логічна операція від двох аргументів звичайно задається таблицею істинності, яка містить значення операції для всіх можливих комбінацій аргументів. Наприклад, для операції «АБО» ця таблиця виглядає так:

prb458.gif

Написати програму, яка обчислить результат попіксельного застосування заданої логічної операції до двох черно-білих зображень одинакового розміру.

prb458_1.gif

Вхідні дані

Перший рядок містить два цілих числа w і h (1w, h100). Настпуні h рядків описують перше зображення і кожен з цих рядків містить w символів, кожен з яких рівний нулю або одиниці. Далі йде опис другого зображення в аналогічному форматі. Останній рядок містиьт опис логічної операції у вигдяді чотирьох чисел, кожне з яких – нуль або одиниця. Перше з них є результатом застосування логічної операції у випадку, якщо обидва аргументи нулі, друге – результат у випадку, якщо перший аргумент нуль, другий одиниця, третє – результат у випадку, якщо перши аргумент одиниця, другий нуль, а четвертий – у випадку, якщо обидва аргументи одиниці.

Вихідні дані

Вивести результат застосування заданої логічної операції до зображень у тому ж форматі, у якому зображення задані у вхідному файлі.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
5 3
01000
11110
01000
10110
00010
10110
0110
Вихідні дані #1
11110
11100
11110
Джерело 2009 Областная олимпиада школьников по информатике, Вологда, Задача A