e-olymp
Задачі

Сума кубів

Сума кубів

Напишіть програму, яка виводить всі пари цілих чисел X і Y, таких що X  ≤ Y і X3+Y3=N, де N – задане ціле додатнє число.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу міститься одне ціле число N (1  ≤ N < 109).

Вихідні дані

У вихідний файл вивести пари чисел X і Y у порядку зростання X, кожна пара у окремому рядку. Для заданого числа N існує як мінімум одна така пара.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 122.17 MiB
Вхідні дані #1
9
Вихідні дані #1
1 2