e-olymp
Задачі

Розрізане число

Розрізане число

Василько на смужці паперу написав число, кратне d. Його менший брат Дмитрик розрізав число на k частин. Пам’ятаючи тільки число d, Василько вирішив відновити написане число, але стикнувся з проблемою, що чисел, кратних d можна скласти декілька.

Скільки чисел, кратних d, може створити Василько, якщо складаючи число він має використати усі частини.

Вхідні дані

Перший рядок містить два числа d та k (1k < 9, 1d100). Далі в k рядках знаходяться частини числа. Кількість цифр у розрізаних частинах не превищує 10.

Вихідні дані

Кількість різних чисел.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
5 3
13
85
45
Вихідні дані #1
4