e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Задачі

Реалізуйте стек

Реалізуйте стек

Маша дізналася про нову, модну структуру. В неї є "push" та "pop".

Реалізуйте стек з двома операціями. "Перша" операція додає елемент у стек, а "друга" видаляє. Для кожної "другої" операції необхідно вивести видалене число. Гарантується, що завжди є, що видаляти.

Вхідні дані

У першому рядку знаходиться кількість операцій n (1n105). У наступних n рядках перше число - номер операції, друге (лише для "першої" операції) - число, що додається, це число натуральне і не перевищує 105.

Вихідні дані

Виведіть усі видалені числа по одному в окремому рядку.

Ліміт часу 2 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
6
1 1
1 2
2
1 4
2
2
Вихідні дані #1
2
4
1
Вхідні дані #2
3
1 1 
1 2
1 3
Вихідні дані #2