e-olymp
Задачі

Простий стек

Простий стек

Реалізуйте структуру даних "стек". Напишіть програму, яка містить опис стека та моделює работу стека, реалізувавши усі вказані тут методи. Програма зчитує послідовність команд і у залежності ві команди виконує ту чи іншу операцію. Після виконання кожної команди програма повинна вивести один рядок. Мможливі команди для програми:

push n

Додати у стек число n (значення n задається після команди). Програма повинна вивести ok.

pop

Видалити зі стеку останній елемент. Програма повинна вивести його значення.

back

Програма повинна вивести значення останнього елемента, не видаляючи його зі стеку.

size

Програма повинна вивести кількість елементів у стеці.

clear

Програма повинна очистити стек і вивести ok.

exit

Програма повинна вивести bye і завершити роботу.

Гарантується, що набір вхідних команд задовольняє наступним твимогам: максимальна кількість елементів у стеці у довільний момент не перевищує 100, усі команди pop та back коректні, тобто при їх виконанні у стеці міститься хоча б один елемент.

Вхідні дані

Описані в умові. Див. також приклад вхідних даних.

Вихідні дані

Описані в умові. Див. також приклад вихідних даних.

Ліміт часу 2 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
push 2
push 3
push 5
back
size
pop
size 
push 7 
pop 
clear 
size 
exit
Вихідні дані #1
ok
ok
ok
5
3
5
2
ok
7
ok
0
bye

Пояснення: Кількість елементів в усіх структурах даних не перевищує 10000, якщо це не вказано окремо.